„Try not to become a person of success,

but rather try to become a person of

value.” Albert Einstein

NASZA HISTORIA

VIP Biuro Rachunkowo Małgorzata Kot powstało w 2009 roku. W roku 2019 zmieniło swoją nazwę oraz osobowość prawną na VIP Biuro Księgowo-Rachunkowe Sp. z o.o. Od początku istnienia z sukcesem zarządzane jest przez Małgorzatę Kot, księgową z licencją Ministerstwa Finansów nr 8151/2004.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Każda branża ma swoją specyfikę. Finanse wymagają indywidualnego zrozumienia potrzeb klienta. Specjalizujemy się w:

01

branża medyczna

lekarze, kliniki medyczne, rehabilitacyjne, kosmetyczne

02

Obszar usługowy

firmy świadczące usługi marketingowe, szkoleniowe, hotelowe, najem zarządzania nieruchomościami, rzeczoznawcy

03

usługi kreatywne

agencje reklamowe

04

Handel

sklepy internetowe, sprzedaż towarów

Nasze wartości

Poza wyspecjalizowana wiedzą podstawą działania firmy są fundamentalne wartości na których wszyscy pracownicy oraz zarząd spółki opiera swoje działania w codziennym życiu: 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ,
ZAUFANIE
i ZAANGAŻOWANIE.

Te wartości tworzą biznes i mają przełożenie na długoletnie relacje biznesowe z klientami.

Odpowiedzialność

Jak rozumiemy odpowiedzialność? Odpowiedzialność to sumienność w realizacji powierzonych zadań: począwszy od właściwego księgowania, rozwiązywania sytuacji trudnych, doradzanie w strategicznych dotyczących finansów decyzjach, nieustanne pogłębianie wiedzy poprzez podnoszenie kompetencji. Odpowiedzialność jest naszym DNA a nie strategią na niej opartą. To sprawia, że jesteśmy dla naszych klientów księgowym partnerem współtworzącym strategię opartą na rzetelnej wiedzy prawno-podatkowej przedsiębiorstwa.

01/03

Zaufanie

Biznes opiera się na dwustronnym zaufaniu. „Niemal każda transakcja handlowa zawiera element zaufania” Kenneth Arrow (laureat Nobla w dziedzinie ekonomii). Wiemy, że w dzisiejszych czasach najważniejsza jest współpraca, przedsiębiorstwa nie działają jako samotne wyspy. Budulcem spinającym działania jest zaufanie pomiędzy członkami zespołu ( zaufanie, że praca zostanie wykonana należycie z odpowiedzialnością za jej jakość) oraz kontrahentem a dostawcą, czyli nami. Zaufanie nie jest kontrolą jest jakością świadczonych przez nas usług. Nasz klient wie, że otrzyma najwyższej jakości usługę. Dla nas zaufanie jest najcenniejszym aktywem naszej firmy. To połączenie określa siłę zaangażowania obu stron w realizację zobowiązań.

02/03

Zaangażowanie

Każda firma traktowana jest indywidualnie z odpowiednim zaangażowaniem. Rozumiemy zaangażowanie jako rezultat całości. Dzięki naszemu odpowiedzialnemu zaufaniu klient ma poczucie bezpieczeństwa. Dlatego Biuro VIP to odpowiedzialny partner dla polskich przedsiębiorców. Doradzamy i współtworzymy biznesy naszych klientów!

03/03

4
5

„Finanse to logika, myślenie, łączenie faktów, innowacyjne podejście do rozwiązań wyzwań finansowych. To synergia myślenia o finansach i innowacji technologicznej. Wszystko w oparciu o bardzo jasny i przejrzysty system wartości.”

NASZE PAKIETY

Stworzyliśmy trzy główne plany na bazie których świadczymy usługi prowadzenia ksiąg handlowych (pełna księgowość) zgodnie z ustawą o rachunkowości:

Standard

Kliknij, by rozwinąć i poznać zakres usług w tym pakiecie

L

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych w biurze VIP Biuro Rachunkowe
 2. Księgowość online – pulpit klienta: przesyłanie faktur zakupu, sprzedaży oraz innych dokumentów drogą elektroniczną
 3. Prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawowymi wymaganiami
 4. Przygotowanie deklaracji VAT, JPK
 5. Obsługa kontroli z Urzędu Skarbowego, ZUS
 6. Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawowymi wymaganiami
  Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 7. Sporządzanie dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego
 8. Kalkulacje wynagrodzeń pracowniczych
 9. Usługi kadrowe
 10. Sporządzanie deklaracji i raportów ZUS

premium

Kliknij, by rozwinąć i poznać zakres usług w tym pakiecie

L

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych w biurze VIP Biuro Rachunkowe księgowość online – pulpit klienta: dostęp do dokumentów zakupu i sprzedaży, wystawiania faktur, płatności, deklaracje, rozliczeń z biurem, załączników, czatu
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych w siedzibie Klienta
 3. Prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawowymi wymaganiami
 4. Wyprowadzanie zaległości na każdym etapie funkcjonowania firmy
 5. Przygotowanie deklaracji VAT, JPK
 6. Sporządzanie deklaracji lokalnych
 7. Obsługa kontroli z Urzędu Skarbowego, ZUS
 8. Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawowymi wymaganiami
 9. Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 10. Sporządzanie dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego
 11. Kalkulacje wynagrodzeń pracowniczych; dostęp do list płac: etat, zlecenia, inne wypłaty
 12. Usługi kadrowe; księgowość online – pulpit klienta: kartoteki pracowników, limity urlopów
 13. Sporządzanie deklaracji i raportów ZUS
 14. Sporządzanie deklaracji PFRON
 15. Odbiór dokumentów od klienta
 16. Powiadomienia e-mail: o nowych deklaracjach, o fakturach z biura rachunkowego, o nowych załącznikach, o odpowiedzi na czacie

VIP

Kliknij, by rozwinąć i poznać zakres usług w tym pakiecie

L

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych w biurze VIP Biuro Rachunkowe księgowość online – pulpit klienta : dostęp do dokumentów zakupu i sprzedaży, wystawiania faktur, płatności, deklaracje, rozliczeń z biurem, załączników, czatu
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych w siedzibie Klienta;
 3. Prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawowymi wymaganiami
 4. Wyprowadzanie zaległości na każdym etapie funkcjonowania firmy
 5. Przygotowanie deklaracji VAT
 6. Sporządzanie deklaracji lokalnych
 7. Współpraca z audytorami
 8. Obsługa kontroli z Urzędu Skarbowego, ZUS, NBP, GUS
 9. Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawowymi wymaganiami
 10. Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz raportów wymaganych przez Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski;
 11. Sporządzanie dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego;
 12. Sporządzanie raportów i analiz dla zarządu
 13. Kalkulacje wynagrodzeń pracowniczych
 14. Usługi kadrowe; księgowość online – pulpit klienta: kartoteki pracowników, limity urlopów
 15. Sporządzanie deklaracji i raportów ZUS
 16. Sporządzanie deklaracji PFRON
 17. Odbiór dokumentów od klienta
 18. Powiadomienia e-mail: o nowych deklaracjach, o fakturach z biura rachunkowego, o nowych załącznikach, o odpowiedzi na czacie

NASZE USŁUGI

Wybierz interesujący Cię obszar i dowiedz się więcej na temat naszych usług:

Przygotujemy dla Państwa umowy, dopilnujemy obowiązujących terminów, podamy szacunkowe koszty zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę, umów zleceń czy o dzieło.
Posiadamy doświadczenie w kontrolach Państwowych Inspekcji Pracy i Zakładów Ubezpieczeń Społecznych.

– prowadzenie spraw kadrowo – płacowych,
– sporządzanie list płac,
– sporządzanie rachunków do umów zleceń i o dzieło,
– prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
– sporządzanie deklaracji DRA,RCA,RZA, RSA,
– sporządzanie deklaracji ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA,
– reprezentowanie podatników w Zakładzie Ubezpieczeń (również podczas kontroli),
– sporządzanie i składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych PIT-11; PIT8AR; PIT-4R

 1. Prowadzenie rozliczeń podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 2. Prowadzenie ewidencji dla celów rozliczenia podatku VAT, JPK; 
 3. Sporządzanie i składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych VAT, JPK, PIT;
 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia; 
 5. Sporządzanie rocznych sprawozdań podatkowych PIT 36/36L;
 6. Reprezentowanie podatników w Urzędzie Skarbowym (również podczas kontroli);
 7. Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności.
Jeśli podejmiecie Państwo decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej służymy Państwu pomocą.
 1. Zapraszamy na  spotkanie w celu uzyskania niezbędnych i interesujących informacji.
 2. Doradzimy jaka forma działalności byłaby dla Państwa najbardziej odpowiednia.
 3. Uzyskacie Państwo informację jakie pierwsze kroki należy wykonać w celu jej otwarcia.
 4. Udzielimy Państwu szacunkowych informacji na temat kosztów jakie możecie Państwo ponosić przy danej branży działalności.
 5. W momencie zawarcia z nami umowy dokonamy za Państwa większość formalności związanych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 6. Co miesiąc mogą Państwo liczyć na pełną obsługę księgową wraz z doradztwem 
Jeśli zdecyduje się państwo na założenie spółki zoo oferujemy bezpłatną pomoc w ramach zawartej z nami umowy:
 1. umówienie notariusza w celu podpisania umowy Spółki
 2. pomoc w rejestracji Spółki przez internet
 3. wypełnienie formularzy urzędowych i złożenie ich do odpowiedniego oddziału sądu gospodarczego KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz we właściwym urzędzie skarbowym: NIP-8 i zgłoszenie VAT-R

Małgorzata Kot

Z wykształcenia i pasji księgowa. Magister Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, posiada świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Rachunkowości na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Prawa Podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie